RoboMarkets tillstånd

Registrerat som ett juridiskt investeringsbolag i Förbundsrepubliken Tyskland.

  • BaFin

   RoboMarkets Deutschland GmbH övervakas av den federala finansinspektionen (BaFin) och Deutsche Bundesbank.

   BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) är den tyska statliga tillsynsmyndigheten för leverantörer av bank- och finansiella tjänster.

   BaFin övervakar bland annat bankernas, försäkringsbolagens och leverantörernas skyldigheter att uppfylla sina förpliktelser. Myndigheten säkerställer att finansmarknadsaktörer som lyder under dess tillsyn uppfyller kraven på öppenhet och skyddar konsumenternas rättigheter för finansiella tjänster.

   Webplats för tillsynsmyndigheten: Federala Finansinspektionen

  • RoboMarkets Deutschland GmbH

   Bleidenstraße 1

   60311 Frankfurt am Main, Tyskland

   Telefon: +49 69 96758120

   E-post: [email protected]

  • Inträde i handelsregister

   Lokal domstol i Frankfurt - HRB 105969

  • Verkställande direktör

   Vanyo Walter

   Gottfried Korzuch

  • Moms-ID-nummer

   DE307079063

  • Skatteregistreringsnummer

   047/242/10833

  • GIIN15BSZI.99999.SL.276

  • LEI nummer

   529900GRHJXL3GLVJU16

  • Tillståndsobjekt enligt §32 i den tyska banklagen (WpIG)

   (a) Investeringsförmedling (avsnitt 2 mening 2 nr. 3 (WpIG)

   (b) Investeringsrådgivning (avsnitt 2 mening 2 nr. 4 (WpIG)

   (c) Förvärvsförmedling (avsnitt 2 mening 2 nr. 5 (WpIG)

   (d) Förvaltning av finansiella portföljer (avsnitt 2 mening 2 nr. 9 (WpIG)

    

   RoboMarkets Deutschland GmbH kan förvärva ägande eller innehav av klientmedel eller värdepapper i samband med att man tillhandahålla de finansiella tjänster som nämns ovan.

  • Behöriga tillsynsmyndigheter

   BaFin registreringsnummer -154068

   Kompensationsfond värdepappershandel

   Företag - "EdW"

  • Friskrivningsklausul (Disclaimer)

   RoboMarkets Deutschland GmbH tillhandahåller ett brett utbud av information på denna webbplats, särskilt om företaget, investeringsprodukter, tjänster och aktiviteter. Informationen på denna webbplats har noggrant sammanställts av RoboMarkets Deutschland GmbH och kontrolleras och uppdateras regelbundet av företaget. Eftersom data kan ha ändrats mellan granskningsperioderna trots all försiktighet kan RoboMarkets Deutschland GmbH inte garantera dess noggrannhet eller fullständighet. Informationen är också delvis baserad på publika källor som anses tillförlitliga. Därför garanterar inte, RoboMarkets Deutschland GmbH, heller riktigheten eller fullständigheten av denna information från tredje part.

   Denna webbplats är endast avsedd för information och reklam. De investeringsprodukter som beskrivs på den här webbplatsen kanske inte passar alla investerare och vi rekommenderar att du rådfrågar en investerings- och skatterådgivare i förväg.

   Ingen information eller data som finns på denna webbplats får reproduceras utan skriftligt medgivande från RoboMarkets Deutschland GmbH. Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till tredje parts webbplatser som inte står under RoboMarkets Deutschland GmbH:s kontroll och därför kan RoboMarkets Deutschland GmbH inte ta något ansvar för innehållet på sådana tredje parts webbplatser eller andra länkar som finns däri.

Säkerheten för kundens pengar

Dina pengar är skyddade när du handlar med RoboMarkets.

 •  

  Licensierad finansiell tjänsteleverantör i Tyskland #154068

  Registrerat som ett juridiskt investeringsbolag i Förbundsrepubliken Tyskland.

 •  

  Skydd mot negativt saldo

  Om volatiliteten på marknaden förhindrar kunderna att hålla kontosaldot positivt, återställer RoboMarkets alla utestående affärer och nollställer kundens kapital.

 •  

  Segregerade konton i storbanker

  RoboMarkets håller sina kunders medel separerade från företagets medel, vilket garanterar att de skyddas från olaglig användning och bedrägeri.

Börja handla