Hur börjar man handla på de finansiella marknaderna?

Vad kännetecknar finansmarknaden?

Finansmarknaderna är ett samlingsnamn för världens globala finansiella infrastruktur och för den interaktion som uppstår när olika aktörer köper och säljer finansiella tillgångar. Valutamarknaden, är en världsomspännande decentraliserad finansiell marknad för handel med valutor.

Individer som deltar i handel på de finansiella marknaderna för egen räkning kallas för handlare.

På den här sidan får du lära dig vad som är viktigt för dig när du ska börja handla och vilken kunskap som krävs för att bygga din egen investeringsportfölj och skapa en unik handelsstrategi.

Vad gör en handlare?

Handlarens mål är att förutse förändringar i priset på den valda tillgången och genomföra en transaktion vid rätt tidpunkt. För att göra detta krävs kunskap om hur man analyserar marknaden samt förståelse för olika faktorer som kan påverka trender.

Vad krävs för att börja handla?

Innan du kan börja handla på finansmarknaderna måste du registrera dig i Members Area och öppna ett handelskonto som är anpassat för dina ändamål. Utöver det, måste du välja och installera en lämplig handelsterminal.

Öppna konto Mer detaljerade instruktioner om hur du öppnar ett konto

Var kan jag ladda ner en handelsterminal?

RoboMarkets kunder har tillgång till några av de mest populära handelsplattformarna i branschen. Samtliga plattformar finns i avsnittet "RoboMarkets Nedladdningscenter" på företagets webbplats eller din Members Area.

Välj den mest lämpliga terminalen och installera den på din dator eller mobila enhet. Dessutom har alla plattformar webb versioner, som kräver att du bara kör din favorit webbläsare.

En klassisk plattform som är mycket populär bland handlare.

Läs mer

En uppdaterad version av MT4, uppgraderad med användbara verktyg som är avancerade.

Läs mer

En plattform med flera tillgångsklasser som ger access till mer än 12 000 populära instrument.

Läs mer

Vilka instrument är tillgängliga att investera i?

RoboMarkets kunder har beprövad access till ett brett utbud av de mest populära tillgångarna: Valutor, Aktier - totalt mer än 12 000 instrument. Du kan välja en mer specifik tillgång eller diversifiera din portfölj genom att investera dina pengar i flera olika tillgångar.

Mer om tillgångar

Hur handlar jag på de finansiella marknaderna?

Se exempel för Valutamarknaden:

Typ av order

Köp (lång position)

Denna typ av order öppnas när en handlare bedömer att den handlade tillgångens kurs kommer att stiga

Sälj (kort position)

När handlare öppnar denna typ av position bedömer de att priset på det finansiella instrumentet kommer att falla

Hur öppnar jag en order?

Välj ett valutapar du är intresserad av.

Klicka på "Ny order" på panelen i handelsterminalen, ange ordervolym samt Take Profit och Stop Loss nivåer.

Klicka på “Köp” eller ”Sälj” beroende på vald ordertyp.

Grattis! Din order har öppnats!

Nu måste du bevaka kursförändringar i det handlade instrumentet och sedan stänga ordern baserat på din handelsstrategi.

Vad är en handelsstrategi?

En handelsstrategi är ett antal regler och restriktioner som fastställts av en handlare för att hantera sina handelstransaktioner. Varje investerare skapar sin egen strategi genom att definiera de mest lämpliga analysmetoderna (fundamental eller teknisk) och löptiden för investeringen (kort-, mellan- eller långsiktig) och tillämpa ytterligare verktyg (automatiserade strategier).

Börja handla

Hur kan jag lära mig att handla?

Vanliga frågor

Svar på de vanligaste frågorna.

Forum för erfarenhetsutbyte

Erfarna handlare berättar vad man bör vara uppmärksam på när man börjar handla.