Hur blir man en investerare med CopyMarkets?

Oändliga möjligheter och full kontroll.

Som deltagare ges man tillgång till alla nödvändiga verktyg och instrument för att lyckas oavsett om det är en exceptionell investeringsstrategi som är attraktiv för prenumeranter eller den mest lovande Signal Provider att kopiera transaktioner från.

Tre steg för att börja investera:

 • Registrera dig

  Slutför din registrering och kontoöppning i Members Area. För att börja använda CopyMarkets behöver du verifiera din identitet och adress samt klassificeras som Pro-kund.

 • Ange investeringsbeloppet

  Bestäm hur mycket pengar du vill investera med CopyMarkets och gör en insättning.

 • Starta

  Kopiera transaktioner eller erbjuda dina strategier för andra att kopiera. Valet är ditt! Ange villkor och skapa prenumerationer direkt i din Members Area.

FAQ

Företaget tar inte ut något extra courtage för att använda CopyMarkets.

Endast kunder med ett Pro-konto kan använda plattformen.

"Lönsamhet" är huvudparametern som indikerar hur framgångsrik en Signal Provider är. Inom CopyMarkets beräknas "Lönsamhet" enligt följande formel:

P = ( (Equity_end_1 / Equity_begin_1) * (Equity_end_2 / Equity_begin_2) * ... * (Equity_end_N / Equity_begin_N) - 1) * 100%

där:
P – lönsamhet (vinst) i %.
Equity_begin_X – kapital vid start av X period.
Equity_end_X – kapital vid slut av X period X.
N – den senaste av perioderna, beaktad vid beräkning.

Perioderna är uppdelade efter saldotransaktioner. Formeln beräknar lönsamheten i % från ögonblicket för kontoöppning eller tidpunkten för förlust av alla medel (när eget kapital är mindre eller lika med noll). Vänligen notera att uttag av alla medel från kontot (eget kapital är noll) inte betraktas som en förlust av alla medel.

För att prenumerera på en Signal Provider eller för att välja prenumerationsvillkor måste du ha minst 100 EUR på ditt konto (eller motsvarande i kontovalutan).

En investerares transaktion utförs samtidigt som en Signal Provider’s.

Alla konton utom de som listas nedan inkluderas automatiskt i CopyMarkets Rating:

 • Konton med saldo mindre än 50% av de gränser som anges av systemet som krävs för att sätta prenumerationsvillkoren.
 • Konton med subscription mode “By request” utan alternativet “Show in the Rating” aktiverat.
 • Konton där de grundläggande prenumerationsvillkoren inte är specificerade.
 • Konton med lönsamhet på -90% eller mindre under 10 dagar i följd.