Riskinformation

Att handla valutor och CFD: er innebär stora risker och kanske inte passar alla investerare. Du ska inte riskera mer än du har råd att förlora, eftersom du kan drabbas av förluster som kan bli lika stora som hela din investering. Var medveten om alla risker innan du använder tjänsterna från RoboMarkets Deutschland GmbH och se till att du är bekant med riskerna som är kopplade till handeln.

Av denna anledning måste RoboMarkets Deutschland GmbH-kunder säkerställa att de förstår de potentiella konsekvenserna av dessa risker och att de är medvetna om de egenheter, regler och förordningar som styr användningen av investeringsprodukter, inklusive affärs- och företagsnyheter som kan leda till förändringar i priset på underliggande tillgångar.

Dessa risker inkluderar minskad likviditet, prisförändringar, hög volatilitet och omständigheter utanför deras kontroll.

Innan du öppnar ett handelskonto genom vår mellanhand, se till att du förstår både vårt användaravtal och de grundläggande principerna och reglerna för de finansiella marknaderna.

RoboMarkets Deutschland GmbH kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av statliga restriktioner, valuta- eller börs bestämmelser, militära aktioner, upphävande av handel eller andra omständigheter som sker utanför vår kontroll.

Vänligen notera också riskinformation från plattformens operatör:

Riskinformation