Handelskalkylator

Handelskalkylatorn är ett mångsidigt verktyg för onlineberäkning av alla parametrar som krävs för framtida eller historiska transaktioner. Den har ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt att i realtidsläge analysera alla parametrar som är viktiga för handeln och dess resultat med hänsyn tagen till de valda instrumenten. Tjänsten kommer att vara användbar för alla handlare oavsett erfarenhet.

Hur man använder valutakalkylatorn

  1. Välj instrumentet i listrutan.
  2. Ange lotstorlek (ej mindre än 0,01).
  3. Välj hävstångsvärdet.
  4. Välj kontots basvaluta.
  5. Klicka på "Beräkna".

Beräkningsresultat kommer att visas under kalkylatorn. Om du vill ändra initiala nummer anger du bara andra värden och klickar på "Beräkna" igen.

Vänligen notera att:

  • Handelskalkylatorn tillåter endast beräkning av en transaktion i taget.
  • Beräkning av CFD-instrument är inte tillgängligt.
  • Varje vecka på natten mellan onsdag till torsdag debiteras en tredubbel finansieringsränta för valutapar och metaller. Handelsräknaren tar inte hänsyn till denna faktor.
  • Låsta positioner tas inte med i beräkningen av marginalen.
  • Parametrar som beräknas i handelsräknaren är endast av vägledande karaktär och kan skilja sig från de faktiska siffror som visas i MetaTrader 4/5-terminaler.