Varför stängdes ordern utan några åtgärder från min sida?

Order stängs automatiskt vid något av följande skäl:

  1. I händelse av Stop Out (marginalnivån på ditt handelskonto har nått Stop Out-värdet). Aktuella Stop Out värden finns på sidan "Kontotyper".
  2. Priset har nått Stop Loss eller Take Profit nivå.
  3. Om Trailing Stop startar.