Vad betyder "Handelsflödet är upptaget"?

Meddelandet "Handelsflödet är upptaget" visas när en kund skickar en ny order till servern utan att vänta på svar på den tidigare förfrågan. Vanligtvis betyder detta meddelande att det har uppstått ett kortvarigt avbrott av anslutningen till handelsservern, och klienten har inte fått något svar från servern och nästa order kommer därmed att läggas på kö i kundterminalen.

 
För att lösa problemet, starta om terminalen.