Varför utfördes min order inte till det angivna priset?

Sådana situationer kan uppstå vid Buy Stop, Sell Stop och Stop Loss order.

När dessa order utlöses skickar systemet marknadsordern, som utförs till det aktuella priset, vilket kan skilja sig från det angivna priset.

Andra typer av pending order (Buy Limit, Sell Limit och Take Profit) utförs mestadels till det angivna priset, men ibland till ett bättre pris, om ett sådant pris finns på marknaden när de exekveras.