Hur kan jag beräkna marginalen?

Använd Trading kalkylatorn eller beräkna marginalen själv enligt formeln.

Formeln för att beräkna marginalen:

<Marginal> = <Kontraktsstorlek> / <Hävstång>

där:
Kontraktsstorlek - ordervolymen i handelstillgångens basvaluta (den första valutan i tickern). Ordervolymen på 1 lot för alla valutapar är alltid lika med 100 000 enheter av instrumentets basvaluta.
Hävstång - hävstångsvärdet.

Exempel på beräkning:

Du öppnar en lång position på 1 lot i EURUSD med hävstångsvärdet 1:20.

<Marginal> = 100 000 / 20 = 5 000 EUR

Om din kontovaluta är USD måste du konvertera marginalbeloppet till kontovalutan. För att göra detta, multiplicera det med den teoretiska kursen på EURUSD (1,2345).

<Marginal> = 5 000 * 1,2345 = 6 172,50 USD