Varför visas meddelandet "Inte tillräckligt med pengar" när jag försöker öppna en position?

Det här meddelandet innebär att det inte finns tillräckligt med marginal på ditt konto för att öppna en position för den önskade volymen.

För att undvika att få meddelandet, försök att göra något av följande:

  1. Öka beloppet avseende tillgängligt utrymme på ditt konto genom att sätta in pengar eller överföra dem från annat konto.
  2. Minska volymen på den position du vill öppna.
  3. Stäng en eller flera öppna positioner på ditt konto.

Hur får man reda på hur mycket marginal som krävs för att öppna en position?

För att göra detta, använda den kostnadsfria Trading kalkylatorn.

Formeln för att beräkna marginalen:

<Marginal> = <Storlek på kontraktet> / <Hävstång>

Detaljerat exempel på hur man använder denna formeln framgår av svaret på "Hur kan jag beräkna marginalen?"