Vinstandelsbonus - Programmets regler

 1. Allmänna bestämmelser
  1. Vinstandelsbonus är ytterligare pengar som kan erhållas när kunden sätter in en summa pengar på sitt konto och kan användas under "drawdown".
  2. Bonus kan erhållas via MetaTrader 4- och MetaTrader 5-konton för Pro-type.
  3. Bonus kan inte erhållas till ett konto som redan har andra aktiva extra medel av annan typ.
  4. Bonusmedel överförs automatiskt till kundens konto när insättning görs till handelskontot, förutsatt att kunden har valt alternativet "Vinstandelsbonus" i insättningsformuläret.
  5. Bonus kan endast tas emot när kunden sätter in pengar på sitt konto via ett automatiskt insättningssystem i sin Members Area. Andra insättningsalternativ fungerar ej i Bonus programmet.
  6. Det totala beloppet för "Profit Share"-bonusar på ett enskilt konto (beroende på kontovaluta) får inte överstiga 10 000 USD / 10 000 EUR. Det maximala antalet bonusar på ett enskilt konto är 20.
  7. Det totala beloppet för "Profit Share"-bonusar på alla konton (beroende på kontovaluta) får inte överstiga 20 000 USD / 20 000 EUR. Det maximala antalet bonusar på alla konton är 100.
 2. Hur fungerar vinstandelsbonusen
  1. Om kunden har aktiva bonusar på sitt konto, är alla medel uppdelade i två delar: kundens egna medel och bonusen.
  2. Summan av Kundens egna medel kan när som helst definieras som produkten av kontots Eget kapital genom Kundens egna medel.
  3. Beloppet av extra medel definieras som produkten av kontots Eget kapital genom delen av varje bonus.
  4. Förhållandet mellan dessa två delar används för ytterligare beräkningar. Förhållandet räknas om efter varje transaktion (insättning (med eller utan bonus) /uttag) och vid varje tillfälle då vinstandelsbonusen avbryts eller programmets krav uppfylls.
   1. När kunden sätter in pengar på sitt konto adderas det insatta beloppet till kundens egna medel. Vinstandelsbonusen utgör en ny andel, som kommer att beaktas separat innan bonusen avbryts eller kraven för handelsvolymen är uppfyllda.
   2. När Kunden tar ut medel dras summan från Kundens egna medel.
   3. När Kunden har uppfyllt kraven för handelsvolymen läggs bonusbeloppet till kundens egna medel.
  5. Både Kundens egna medel och de extra medlen kan användas i handel utan några begränsningar. I sådana fall kan extra medel användas under "drawdown", med andra ord kommer de inte att skrivas av från kontot om det egna kapitalet på kontot är mindre än extra medel tills Stop Out äger rum.
  6. Den vinst kunden erhåller återrapporteras mellan Kundens egna medel och extra medel på sitt konto enligt det aktuella förhållandet.
  7. Vid "drawdown" används kundens kapitalbas och extra medel enligt nuvarande förhållande.
  8. Detaljerad information om medel på konton, dess allokering mellan kundens egna och extra medel och historiken för omfördelning av medel finns på sidan "Extra medel" i din Members Area. Om du vill se detaljerad information klickar du på "Mer".
  9. Det belopp som är tillgängligt för uttag utan att annullera bonusen och det belopp som kommer att vara tillgängligt för uttag efter annullering beräknas automatiskt och visas i din Members Area, på sidan med begäran om uttag av medel.
 3. Uttag av medel från kontot med den aktiva vinstandelsbonusen
  1. Summan av insättningen, som erhöll vinstandelsbonus, blir tillgänglig för uttag efter att bonusen har annullerats eller när kraven för handelsvolymen är uppfyllda.
  2. Tills kraven för handelsvolymen är uppfyllda kan Kunden ta ut sitt kapital (se 2.2) minus summor av dessa insättningar, som erhöll extra medel som är aktiva för tillfället.
  3. Om det finns aktiva vinstandelsbonusar på Kundens konto beräknas summan av de medel som är tillgängliga för uttag enligt följande två formler:

   <Sum_out> = <Eget_kapital> - <Extra_pengar> - <Insättningar_med_aktiv_Vinstdelning>

   eller

   <Sum_out> = <Egna_pengar> - <Insättningar_med_aktiv_Vinstdelning>

   där:

   Sum_out - summan av de medel som är tillgängliga för uttag.

   Eget_kapital - medel på kundens konton.

   Egna_pengar - Kundens egna medel (see 2.2).

   Extra_pengar - summan av extra medel (see 2.3).

   Deposits_with_active_Profit_Share - summan av insättningar, som erhållit extra medel.

 4. Uppfyllande av kraven, annullering och avskrivning av vinstandelsbonus
  1. Summan av vinstandelsbonusen och summan av insättningen, som erhållit extra medel, blir tillgängliga för uttag först efter att Kunden har uppnått handelsvolymen (i standard lots) lika med:

   <Antal lots> = <Bonussumman i USD*> / 2

   * - Om Kunden sätter in pengar på sitt konto i annan valuta, så omvandlas medlen till USD enligt bolagets interna valutakurser.

  2. När vi beräknar handelsvolymen för att uppfylla kraven i bonusprogrammet tar vi hänsyn till samtliga transaktioner för alla tillgängliga valutapar och metaller, som öppnades och stängdes efter att bonusen mottagits. Transaktioner som involverar CFDs beaktas inte vid beräkning av den handelsvolym som krävs för att uppfylla programvillkoren.
  3. Om bonusen avbryts medan kontot är i "drawdown" kommer beloppet för bonusen som finns kvar på kontot att skrivas av från kontot.
  4. Endast beloppet för bonusen som finns kvar på kontot skrivs av från kundens konto när Stop Out äger rum.
  5. Kunden har rätt att när som helst avbryta bonusen han fick i sin Members Area. I detta fall gäller:
   1. Om den aktuella bonussumman är större än den ursprungliga summan, kommer den aktuella summan av bonusen att skrivas av från kundens konto.
   2. Om den aktuella bonussumman är mindre än den ursprungliga summan (bonusen är i "drawdown"), kommer beloppet för bonusen som finns kvar på kontot att skrivas av från kontot.
   3. Summan av insättningen, som erhöll denna bonus, blir tillgänglig för uttag.
  6. Kunden kan inte avbryta bonusen mellan 23:30 - 03:30 (servertid) om kontot har öppna positioner.
  7. RoboMarkets förbehåller sig rätten att ändra reglerna för programmet genom att i förväg meddela kunderna.

  Vänligen observera, att det väsentliga villkoret i Programmet är RoboMarkets rätt att neka kunden vinstandelsbonus eller att skriva av bonusmedel från Kundens konto utan att i förtid meddela och ange skäl.

Exempel på beräkning

 1. Hur påverkas vinstandelsbonusen vid kredituttnyttjande.

  Du satte in 1 000 USD på ditt konto och erhöll en bonus på 500 USD (50%). Andelar och medel som är tillgängliga för uttag kommer att definieras enligt följande:

  Kontots kapitalAndelen och summan av egna medelAndelen och summan av bonusenMedel tillgängliga för uttag utan annullering av bonusTillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus
  Kontots kapital 1 500*Andel och summan av egna medel 66,67% (1 000)Andelen och summan av bonusen33,33% (500)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus1 000 – 1 000 = 0Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus1 500 – 500 = 1 000

  Sedan öppnade du flera positioner som för närvarande har en flytande förlust på 1 300 USD. Kontots kapital är 200 USD, vilket är mindre än summan av den aktiva bonusen.

  Vinstandelsbonusen kommer inte att skrivas av i sådana fall och kan bidra till att behålla kreditutnyttjandet.

  När marknadssituationen förändrades gjorde dina positioner en vinst på 300 USD. En del av dessa medel (enligt bonusandelen) kommer inte att vara tillgängliga för uttag. Kontots medel kommer att fördelas på följande sätt:

  Kontot kapital1 800*Andelen och summan av ett kapital66,67% (1 200)Andelen och summan av bonusen33,33% (600)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus1 200 – 1 000 = 200Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus 1 800 – 600 = 1 200

  * - Alla beräkningar görs i USD.

 2. Hur uppfyller man kraven för handelsvolymen

  Du satte in 500 USD på ditt konto och erhöll en bonus på 125 USD (25%). Andelar och medel som är tillgängliga för uttag kommer att definieras enligt följande:

  Kontots kapitalAndelen och summan av egna medelAndelen och summan av bonus 1Andelen och summan av bonusen 2Medel tillgängliga för uttag utan annullering av bonusTillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus
  Kontots kapital625*Andelen och summan av egna medel80% (500)Andelen och summan av bonus 120% (125)Andelen och summan av bonus 2-Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus500 – 500 = 0Tillgängliga medel för uttag vid annullering av bonus625 – 125 = 500

  Du utförde flera handelstransaktioner och gjorde en vinst på 600 USD.

  Kontots kapital1 225Andelen och summan av egna medel80% (980)Andelen och summan av bonusen 120% (245)Andelen och summan av bonus 2-Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus980 – 500 = 480Tillgängliga medel för uttag i händelse av annullering av bonus1 225 - 245 = 980

  Därefter gjorde du ytterligare en insättning, 1,000 USD den här gången, och erhöll den andra bonusen på 500 USD (50%). Observera att kontots kapital nu är uppdelat i tre delar enligt följande:

  Kontots kapital 2 725Andelen och summan av egna medel72,66% (1 980)Andelen och summan av bonusen 18,99% (245)Andelen och summan av bonusen 218,35% (500)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus1 980 – 1 000 - 500 = 480Tillgängliga medel för uttag i händelse av annullering av bonus2 725 - 245 - 500 = 1 980

  Du utförde flera handelstransaktioner och fick vinsten på 300 USD, och den totala handelsvolymen för kontot är nu 63 standard lots. Det betyder att kraven för handelsvolymen för den första av dina bonusar är uppfyllda och den totala summan av bonusmedlen blir din egna medel.

  För närvarande läggs andelen av denna bonus till andelen av ditt kapital och begränsningen av uttag av det insatta beloppet, som erhöll bonusen, är inte längre giltig. Nu är ditt kontosaldo följande:

  Kontots kapital 3 025Andelen och summan av egna medel81,65% (2 469,91)Andelen och summan av bonusen 1 UppfylltAndelen och summan av bonusen 218,35% (555,09)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus 2 469,91 – 1 000 = 1 469,91Tillgängliga medel för uttag vid annullering av bonus 3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - Alla beräkningar görs i USD.

 3. Uttag av medel med den aktiva vinstandelsbonusen på kontot

  Du satte in 500 USD på ditt konto och erhöll en bonus på 125 USD (25%). Andelar och medel som är tillgängliga för uttag kommer att definieras enligt följande:

  Kontots kapitalAndelen och summan av egna medelAndelen och summan av bonusenMedel tillgängliga för uttag utan annullering av bonusTillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus
  Kontots kapital625*Andelen och summan av egna medel80% (500)Andelen och summan av bonus20% (125)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus500 – 500 = 0Tillgängliga medel för uttag vid annullering av bonus625 – 125 = 500

  Du utförde flera handelstransaktioner och gjorde en vinst på 600 USD.

  Kontots kapital1 225Andelen och summan av egna medel80% (980)Andelen och summan av bonus20% (245)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus980 – 500 = 480Tillgängliga medel för uttag i händelse av annullering av bonus1 225 - 245 = 980

  Du bestämde dig för att ta ut alla tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus (480 USD). Vänligen, observera att de tillgängliga medlen kommer att dras av från dina medel och därefter kommer andelen av ditt kapital och bonusmedel att räknas om. Efter uttag, kommer kontots medel att fördelas på följande sätt:

  Kontots kapital745Andelen och summan av egna medel67,11% (500)Andelen och summan av bonusen 32,89% (245)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus500 – 500 = 0Tillgängliga medel för uttag i händelse av annullering av bonus745 – 245 = 500

  Med ytterligare handelstransaktioner tjänade du ytterligare 500 USD av vinsten. Observera att denna vinst kommer att fördelas mellan ditt kapital och bonusmedel enligt nya andelar. Som ett resultat, är ditt kontosaldo nu enligt följande:

  Kontots kapital1 245Andelen och summan av egna medel67,11% (835,52)Andelen och summan av bonusen 32,89% (409,48)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus 835,52 – 500 = 335,52Tillgängliga medel för uttag i händelse av annullering av bonus1 245 - 409,48 = 835,52

  * - Alla beräkningar görs i USD.

 4. Vad händer med vinstandelsbonusen i händelse av StopOut

  Du satte in 1 000 USD på ditt konto och erhöll en bonus på 500 USD (50%). Andelar och medel som är tillgängliga för uttag kommer att definieras enligt följande:

  Kontots kapitalAndelen och summan av egna medelAndelen och summan av bonusenMedel tillgängliga för uttag utan annullering av bonusTillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus
  Kontots kapital 1 500*Andel och summan av egna medel 66,67% (1 000)Andelen och summan av bonusen33,33% (500)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus1 000 – 1 000 = 0Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus1 500 – 500 = 1 000

  Sedan öppnade du flera positioner som resulterade i en förlust. Medan positionerna är öppna kommer bonusen inte att skrivas av från kontot även om kontots kapital blir mindre än summan av de extra medlen.

  Senare når marginalen på kontot Stop Out värdet och positionerna likvideras med en förlust på 1 450 USD. Medlen på kontot kommer att definieras enligt följande:

  Kontots kapital50*Andelen och summan av egna medel66,67% (33,33)Andelen och summan av bonusen 33,33% (16,67)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus33,33 – 1 000 = 0Tillgängliga medel för uttag vid annullering av bonus50 – 16,67 = 33,33

  Efter StopOut kommer det aktiva bonusbeloppet som finns kvar på kontot att skrivas av från kontot enligt 4.4 av reglerna för Programmet.

  Kontots kapital 33,33*Andelen och summan av egna medel 100% (33,33)Andelen och summan av bonusen AvskrivenMedel tillgängliga för uttag utan annullering av bonus33,3Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus-

  * - Alla beräkningar görs i USD.

 5. Vad händer vid kreditutnyttjande och annullering av vinstandelsbonusen

  Du satte in 1 000 USD på ditt konto och erhöll en bonus på 500 USD (50%). Först kommer andelar och medel som är tillgängliga för uttag att definieras enligt följande:

  Kontots kapitalAndelen och summan av egna medelAndelen och summan av bonusenMedel tillgängliga för uttag utan annullering av bonusTillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus
  Kontots kapital 1 500*Andel och summan av egna medel 66,67% (1 000)Andelen och summan av bonusen33,33% (500)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus1 000 – 1 000 = 0Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus1 500 – 500 = 1 000

  Du utförde flera handelstransaktioner som resulterade i en förlust på 800 USD. Kontosaldot kommer att vara följande:

  Kontots kapital 700Andelen och summan av egna medel66,67% (466,69)Andelen och summan av bonusen33,33% (233,31)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus466,69 – 1 000 = 0Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus700 - 233,31 = 466,69

  Om du bestämmer dig för att avbryta bonusen medan kontot är i "drawdown", kommer enligt artikel 4.2.2 i programmets regler endast beloppet för bonusen som finns kvar på kontot att skrivas av från kontot. Efter annullering av vinstandelsbonusen, finns endast egna medel på kontot som är tillgängliga för uttag när som helst.

  Kontots kapital 466,69Andelen och summan av egna medel100% (466,69)Andelen och summan av bonusen AnnulleradMedel tillgängliga för uttag utan annullering av bonus466,69Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus-

  * - Alla beräkningar görs i USD.

 6. Exempel på fördelning av din kapital och bonusmedel

  Du satte in 1 000 USD på ditt konto utan att erhålla vinstandelsbonus. Sedan öppnade du flera positioner som för närvarande har en flytande förlust på 800 USD. Kontosaldot är 200 USD.

  Du satte in 500 USD på ditt konto och erhöll en bonus på 250 USD (50%). Observera att efter en sådan insättning är summan av ditt kapital på kontot 700 USD, eftersom de icke-extra medlen för insättningen (500 USD) kommer att läggas till kontots nuvarande kapital (200 USD). Kontosaldot ingår inte i någon beräkningsformel för andelar för programmet "Vinstandelsbonus".

  Därför kommer kontosaldot att vara följande:

  Kontots kapitalAndelen och summan av egna medelAndelen och summan av bonusenMedel tillgängliga för uttag utan annullering av bonusTillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus
  Kontots kapital 950*Andelen och summan av egna medel73,68% (700)Andelen och summan av bonusen 26,32% (250)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus 700 – 500 = 200Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus950 - 250 = 700

  När marknadssituationen förändrades, genererade dina positioner en vinst på 100 USD. Vinsten från handelsverksamheten sedan bonusen mottogs är 900 USD (eftersom utnyttjandet likviderades vid sidan av den flytande vinsten).

  Vinsten kommer att fördelas mellan dina egna medel och de extra medlen och antalet andelar:

  Kontots kapital1 850Andelen och summan av egna medel73,68% (1 363,08)Andelen och summan av bonusen26,32% (486,92)Tillgängliga medel för uttag utan annullering av bonus 1 363,08 – 500 = 863,08Tillgängliga medel för uttag vid händelse av annullering av bonus 1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - Alla beräkningar görs i USD.