Ändringar i handelskalendern 2022

 • 26 December 2022

  Med anledning av jul- och nyårshelgerna

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi informerar här om vissa ändringar i handelsschemat under jul- och nyårshelgerna.

  Schemat är endast i informationssyfte och kan komma att ändras ytterligare.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med DE40Cash


  • 26 December 2022 – ingen handel
  • 27 December 2022 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 2 januari 2023 – ingen handel
  • 3 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på metaller, CFDs på olja och CFDs på amerikanska index


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 2 januari 2023 – ingen handel
  • 3 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med andra instrument (valutapar)


  • 26 december 2022 – handeln öppnar klockan 10:00, servertid
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 1 januari 2023 – ingen handel
  • 2 januari 2023 – normal handel

  R StocksTrader

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 2 januari 2023 – ingen handel
  • 3 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med GER40


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på UK aktier och UK100 index


  • 23 december 2022 – ingen handel
  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – ingen handel
  • 28 december 2022 – normal handel
  • 30 december 2022 – handeln stänger 14:30, servertid
  • 2 januari 2023 – ingen handel
  • 3 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på AUS200


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – ingen handel
  • 30 december 2022 – ingen handel
  • 2 januari 2023 – ingen handel
  • 3 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på tyska aktier


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 30 december 2022 – ingen handel
  • 31 december 2022 – normal handel
  • 2 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på österrikiska aktier


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 30 december 2022 – handeln stänger 15:15, servertid
  • 31 december 2022 – normal handel
  • 2 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på europeiska aktier


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 2 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med CFDs på metaller, CFDs på olja och CFDs på amerikanska index


  • 26 december 2022 – ingen handel
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 2 januari 2023 – ingen handel
  • 3 januari 2023 – normal handel

  Schema för handel med andra instrument (valutapar)


  • 26 december 2022 – handeln öppnar klockan 10:00, servertid
  • 27 december 2022 – normal handel
  • 1 januari 2023 – ingen handel
  • 2 januari 2023 – normal handel

  Vänligen notera dessa ändringar när du planerar din handel.

 • 24 november 2022

  Thanksgiving-helgen i USA

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi informerar här om ändringar i handelsschemat med anledning av Thanksgiving-helgen i USA.

  Schemat är endast i informationssyfte och kan komma att ändras ytterligare.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US30Cash, US500Cash och USTECHCash) och japanska J225Cash


  • 24 november 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 25 november 2022 – handeln stänger kl. 20:00 servertid.

  Schema för handel med CFDs på metaller (XAUUSD och XAGUSD) och CFDs på olja (Brent och WTI)


  • 24 november 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 25 november 2022 – handeln stänger kl. 20:00 servertid.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 24 november 2022 – ingen handel.
  • 25 november 2022 – handeln stänger kl. 20:00 servertid.

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier och ETFs


  • 24 november 2022 – ingen handel.
  • 25 november 2022 – handeln stänger kl. 20:00 servertid.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 24 november 2022 – ingen handel.
  • 25 november 2022 – handeln stänger kl. 20:00 servertid.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30 och NAS100)


  • 24 november 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 25 november 2022 – handeln stänger kl. 20:00 servertid.

  Schema för handel med CFDs på metaller (XAUUSD och XAGUSD) och CFDs på olja (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 24 november 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 25 november 2022 – handeln stänger kl. 20:00 servertid.

  Vänligen notera ovanstående ändringar när du planerar din handel.

 • 31 oktober 2022

  Återgång till standardtid

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi informerar dig om att den 30 oktober 2022 kommer europeiska länder att återgå från sommartid till standardtid. I USA kommer detta att ske den 6 november 2022. Detta innebär vissa ändringar i RoboMarkets Pro handelsschema.

  Schemat tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras ytterligare.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med CFDs på metaller (XAUUSD, XAGUSD)


  • Från 31 oktober till 4 november 2022 kommer handeln med metaller att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid). Trading session (servertid): 00:05 - 22:59
  • Från och med den 7 november 2022 kommer metaller att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index


  • Från 31 oktober till 4 november 2022 kommer handel med CFDs på amerikanska index att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid)
   Trading session (servertid): 02:00 - 22:15
  • Från och med den 7 november 2022 kommer CFDs på index att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel med CFDs på olja (Brent och WTI)


  • Från 31 oktober till 4 november 2022 kommer handel med CFDs på olja att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid)
   Trading session (servertid): 02:00 - 22:15
  • Från och med den 7 november 2022 kommer CFDs på olja att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • Från 31 oktober till 4 november 2022 kommer handel med CFDs på amerikanska aktier att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid)
   Trading session (servertid): 15:31 - 21:59
  • Från och med den 7 november 2022 kommer CFDs på amerikanska aktier att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel på valutapar


  • 4 november 2022 handel med valutapar stänger 23:00 servertid. 
  • Från och med den 7 november 2022 kommer ovannämnda instrument att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier, CFDs på amerikanska aktier, ETFs och CFDs på ETFs


  • Från 31 oktober till 4 november 2022 kommer handeln att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid)
   Trading session (servertid): 15:31 - 21:59 
  • Från och med den 7 november 2022 kommer ovannämnda instrument att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index


  • Från 31 oktober till 4 november 2022kommer handeln att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid)
   Trading session (servertid): 02:00 - 22:15
  • Från och med den 7 november 2022 kommer ovannämnda instrument att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel med CFDs på metaller (XAUUSD, XAGUSD)


  • Från 31 oktober till 4 november 2022 kommer handel med metaller att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid)
   Trading session (servertid): 00:05 - 22:59
  • Från och med den 7 november 2022 kommer metaller att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel med CFDs på olja (BRENT.oil och WTI.oil)


  • Från 31 oktober till 4 november 2022 kommer handel med CFDs på olja att öppna och stänga en timme tidigare än vanligt (servertid)
   Trading session (servertid): 02:00 - 22:15
  • Från och med den 7 november 2022 kommer CFDs på olja att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Schema för handel på valutapar


  • 4 november 2022 handel med valutapar stänger 23:00 servertid. 
  • Från och med den 7 november 2022 kommer ovannämnda instrument att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikation

  Notera också att från 31 oktober till 4 november 2022 kommer tiden för bank rollover att vara från 22:45 till 23:15 servertid. Detta kan leda till korta avbrott i kvoteringen och en betydande ökning av spreadarna.

  Vänligen notera ovan ändringar när du planerar din handel.

 • 5 september 2022

  Labor Day i USA

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi informerar dig om att handelsschemat kommer att ändras med anledning av Labor Day i USA.

  Schemat är endast i informationssyfte och kan komma att ändras ytterligare.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med amerikanska index (US30Cash, US500Cash och USTECHCash) och japanska J225Cash


  • 5 september 2022 – handeln stänger 19:45 servertid.
  • 6 september 2022 – normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD) och CFDs på olja (Brent och WTI)


  • 5 september 2022 – handeln stänger 19:45 servertid.
  • 6 september 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 5 september 2022 – ingen handel.
  • 6 september 2022 – normal handel.

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier och ETFs


  • 5 september 2022 – ingen handel.
  • 6 september 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 5 september 2022 – ingen handel.
  • 6 september 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30 och NAS100) och japanska JPY225


  • 5 september 2022 – handeln stänger 19:45 servertid.
  • 6 september 2022 – normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD) och CFDs på olja (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 5 september 2022 – handeln stänger 19:45 servertid.
  • 6 september 2022 – normal handel.

  Vänligen notera dessa förändringar när du planerar din handel.

 • 4 juli 2022

  Independence Day i USA

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi informerar om ändringar i handelsschemat med anledning av Independence Day i USA.

  Schemat är endast för informationssyfte och kan komma att ändras ytterligare.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD), amerikanska index (US30Cash, US500Cash och USTECHCash), japanska J225Cash och CFDs på olja (Brent och WTI)


  • 4 juli 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 5 juli 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 4 juli 2022 – ingen handel.
  • 5 juli 2022 – normal handel.

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier och ETFs


  • 4 juli 2022 – ingen handel.
  • 5 juli 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 4 juli 2022 – ingen handel.
  • 5 juli 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30 och NAS100) och japanska JPY225


  • 4 juli 2022 – ingen handel.
  • 5 juli 2022 – normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD) och CFDs på olja (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 4 juli 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 5 juli 2022 – normal handel.

  Vänliga notera ovan förändringar i handelsschemat när du planerar din handel.

 • 20 juni 2022

  Juneteenth Holiday i USA

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi informerar dig om att handelsschemat kommer att ändras med anledning av Juneteenth Holiday i USA.

  Detta schema tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD), amerikanska index (US30Cash, US500Cash och USTECHCash), japanska index J225Cash och CFDs på olja (Brent och WTI)


  • 20 juni 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 21 juni 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 20 juni 2022 – ingen handel.
  • 21 juni 2022 – normal handel.

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier och ETFs


  • 20 juni 2022 – ingen handel.
  • 21 juni 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 20 juni 2022 – ingen handel.
  • 21 juni 2022 – normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30 och NAS100) och japanska JPY225


  • 20 juni 2022 – ingen handel.
  • 21 juni 2022 – normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD) och CFDs på olja (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 20 juni 2022 – handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 21 juni 2022 – normal handel.

  Vänligen notera ovanstående förändringar i handelsschemat när du planerar din handel.

 • 30 maj 2022, 2 juni 2022, 6 juni 2022

  Annandag pingst och helgdagar i USA och Storbritannien

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi informerar dig om förändringar i handelsschemat med anledning av Memorial Day i USA, Late May Spring Bank Holiday i Storbritannien och annandag pingst i flera europeiska länder.

  Detta schema tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD), amerikanska index (US30Cash, US500Cash och USTECHCash), japanska index J225Cash och CFDs på olja (Brent och WTI)


  • 30 maj 2022 - handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 31 maj 2022 - normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 30 maj 2022 - ingen handel.
  • 31 maj 2022 - normal handel.

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier och ETFs


  • 30 maj 2022 - ingen handel.
  • 31 maj 2022 - normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 30 maj 2022 - ingen handel.
  • 31 maj 2022 - normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30 och NAS100) och japanska JPY225


  • 30 maj 2022 - ingen handel.
  • 31 maj 2022 - normal handel.

  Schema för handel med CFDs på UK aktier och UK100 index


  • 2 juni 2022 – ingen handel.
  • 3 juni 2022 – ingen handel.
  • 4 juni 2022 – normal handel.

  Handelsschema för CFDs på tyska, österrikiska, danska och norska aktier


  • 6 juni 2022 – ingen handel.
  • 7 juni 2022 – normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD och XAGUSD) och CFDs på olja (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 30 maj 2022 - handeln stänger kl. 19:40 servertid.
  • 31 maj 2022 - normal handel.

  Vänligen notera ovanstående förändringar i handelsschemat när du planerar din handel.

 • 15 april 2022

  Av påskhelgen

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi vill informera om att med anledning av påskhelgen i USA och Europa kommer det att ske vissa ändringar i handelsschemat på långfredagen och annandag påsk.

  Detta schema är endast i informationssyfte och kan komma att ändras ytterligare.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med valutor


  • 15 april 2022 - handeln upphör kl. 19:40 servertid
  • 18 April 2022 - normal handel

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) och japanska index JP225Cash


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 April 2022 - normal handel

  Schema för handel med CFD på det tyska indexet DE40Cash


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 april 2022 - ingen handel
  • 19 april 2022 - normal handel

  Schema för handel med metaller (XAUUSD, XAGUSD) och CFDs på olja (BRENT, WTI)


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 April 2022 - normal handel

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 April 2022 - normal handel

  R StocksTrader

  Schema för handel med valutor


  • 15 april 2022 - handeln upphör kl. 19:40 servertid
  • 18 April 2022 - normal handel

  Schema för handel med amerikanska aktier och ETFs, CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 April 2022 - normal handel

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30, NAS100)


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 April 2022 - normal handel

  Schema för handel med CFDs på EU och UK index (GER30, UK100, FRA40, SPA35), australiensiska index AUS200 och japanska index J225


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 april 2022 - ingen handel
  • 19 april 2022 - normal handel

  Schema för handel med CFDs på aktier i EU och UK (förutom danska, norska och svenska aktier)


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 april 2022 - ingen handel
  • 19 april 2022 - normal handel

  Schema för handel med CFDs på danska, norska och svenska aktier


  • 13 april 2022 - ingen handel
  • 14 april 2022 - ingen handel
  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 april 2022 - ingen handel
  • 19 april 2022 - normal handel

  Handelsschema för metaller (XAUUSD, XAGUSD) och CFDs på olja (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 15 april 2022 - ingen handel
  • 18 April 2022 - normal handel

  Vänligen notera ovanstående förändringar i handelsschemat när du planerar din handel.

 • 13 mars 2022, mars 2022

  Återgång till sommartid

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi vill informera dig om att den 13 mars 2022 kommer USA att återgå från standardtid till sommartid. I Europa kommer återgång från standardtid till sommartid att träda i kraft den 27 mars 2022. Därmed kommer det att ske fler förändringar i handelsschemat*.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Handelsschema för CFDs på amerikanska index (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) och olja (Brent, WTI)


  • 14-25 mars 2022 kommer handeln med CFDs på amerikanska index och olja att öppna och stänga 1 timme tidigare än vanligt (servertid).
   Handelsperiod (servertid): 02:00 - 22:15.

  Handelsschema för metaller (XAUUSD, XAGUSD) och CFDs på JP225Cash index


  • 14-25 mars 2022 kommer handeln med metaller och CFDs på JP225Cash index att öppna och stänga 1 timme tidigare än vanligt (servertid).
   Handelsperiod (servertid): 00:05–22:55.

  Handelsschema för CFDs på amerikanska aktier


  • 14-25 mars 2022 kommer handeln med CFDs på amerikanska aktier att öppna och stänga 1 timme tidigare än vanligt (servertid).
   Handelsperiod (servertid): 15:31 - 21:59.

  Vänligen notera att den 18 och 25 mars 2022 kommer handeln i alla instrument på alla plattformar att stänga klockan 23:00 servertid. Dessutom, från 14 till 25 mars 2022, kommer tiden för bank rollover att vara från 22:00 till 00:30 servertid. Följaktligen kan detta leda till kortsiktiga avbrott i kvoteringar och avsevärda breddningar av spreadar.

  R StocksTrader

  Handelsschema för amerikanska aktier och ETFs, CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 14-25 mars 2022 kommer handeln med amerikanska aktier och ETFs samt CFDs på amerikanska aktier och ETFs att öppna och stänga 1 timme tidigare än vanligt (servertid).
   Handelsperiod (servertid): 15:30 - 22:00.

  Handelsschema för CFDs på olja (BRENT.oil, WTI.oil) och amerikanska index (NAS100, US30, US500)


  • 14-25 mars 2022 kommer handeln med CFDs på olja att öppna och stänga 1 timme tidigare än vanligt (servertid).
   Handelsperiod (servertid): 02:00 - 22:15.

  Handelsschema för metaller (XAUUSD, XAGUSD)


  • 14-25 mars 2022 kommer handeln med CFDs på metaller att öppna och stänga 1 timme tidigare än vanligt (servertid).
   Handelsperiod (servertid): 00:05 - 22:55.

  Handelsschema för alla valutapar


  • 14-25 mars 2022 kommer handeln med alla valutapar att stoppas under ett intervall 1 timme tidigare än vanligt (servertid).
   Intervallperiod (servertid): 23:00 - 23:15.
  • Från och med den 28 mars 2022 kommer alla valutapar att vara tillgängliga för handel enligt kontraktsspecifikationerna.

  Vänligen notera att den 18 och 25 mars 2022 kommer handel med alla instrument på alla plattformar att stängas kl. 23:00 servertid. 

  Vänligen ta dessa ändringar i beaktande när du planerar din handel.

  * – Schemat tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras av leverantören.

 • 21 februari 2022

  Presidents' Day i USA

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Vi vill informera dig om att på grund av helgdagen Presidents' Day i USA kommer det att ske vissa ändringar i handelsschemat*.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) och japanska index JP225Cash


  • 21 februari 2022 – handeln upphör kl 19:40, servertid.
  • 22 februari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD, XAGUSD) och CFDs på olja (BRENT, WTI)


  • 21 februari 2022 – handeln upphör kl 19:40, servertid.
  • 22 februari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 21 februari 2022 – ingen handel.
  • 22 februari 2022 ​- normal handel.

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier, CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 21 februari 2022 – ingen handel.
  • 22 februari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30, NAS100)


  • 21 februari 2022 – ingen handel.
  • 22 februari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD, XAGUSD) och CFDs på olja (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 21 februari 2022 – ingen handel.
  • 22 februari 2022 – normal handel.

  Vänligen notera ovanstående förändringar i handelsschemat när du planerar din handel.

  * – Detta schema tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras.

 • 17 januari 2022

  Martin Luther King Jr. Day

  Plattformar:MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Med anledning av helgdag i USA, Martin Luther King Jr. Day, kommer det att ske några ändringar i handelsschemat *.

  MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) och japanska index JP225Cash


  • 17 januari 2022 – handeln upphör kl 19:45 servertid.
  • 18 januari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD, XAGUSD) och CFDs på olja (BRENT, WTI)


  • 17 januari 2022 – handeln upphör kl 19:45 servertid.
  • 18 januari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska aktier


  • 17 januari 2022 ​– ingen handel.
  • 18 januari 2022 ​- normal handel.

  R StocksTrader

  Schema för handel med amerikanska aktier, CFDs på amerikanska aktier och ETFs


  • 17 januari 2022 ​– ingen handel.
  • 18 januari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med CFDs på amerikanska index (US500, US30, NAS100)


  • 17 januari 2022 ​– ingen handel.
  • 18 januari 2022 ​- normal handel.

  Schema för handel med metaller (XAUUSD, XAGUSD) och CFDs på olja (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 17 januari 2022 ​– ingen handel.
  • 18 januari 2022 ​- normal handel.

  Vänligen notera ovanstående förändringar i handelsschemat när du planerar din handel.

  * – Detta schema tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras.